Ổ CẮM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẰNG SIM ĐIỆN THOẠI SC1-GSM – SC1-GSM 16A_result