Cấu hình Load Balancing Draytek Vigor 3900

Có giao diện cấu hình khá khác với các dòng sản phẩm Vigor DrayTek khác nên nhiều người thường băn khoăn cách cấu hình draytek vigor 3900 như thế nào? Cùng tham khảo thông tin hướng dẫn cấu hình load balancing Vigor 3900 dưới đây. Hi vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích bạn có thể tham khảo khi cài đặt thiết bị mạng hiện đại này:

draytek vigor39001. Cấu hình WAN:

Trong bài này, chúng tôi hướng dẫn cấu hình WAN ở 2 mode phổ biến là PPPoE và Static

Bước 1:

– Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của draytek vigor3900, địa chỉ IP mặc định của Vigor3900 là 192.168.1.1. Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của Vigor3900 sử dụng 2 giao thức http và https:  nếu cấu hình của Vigor3900 là mặc định, bạn có thể đăng nhập vào giao diện cấu hình theo hai cách sau: http://192.168.1.1 hay https://192.168.1.1, với username / password mặc định là admin / admin

– Vào Wan >> General Setup.

– Chọn profile WAN: cấu hình Wan trên port 1,  click vào profile wan 1. Cấu hình WAN trên port 2, click vào profile wan 2.

draytek vigor3900

Bước 2:

Chọn giao thức kết nối WAN và cấu hình

Click vào chọn Enable This Profile, chọn mode NAT, chọn IPv4 Protocol là PPPoE, click vào PPPoE.

– Cấu hình Username, Password và MTU

Thông tin Username và Password đường truyền được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Thay đổi giá trị thông số MTU/MRU:  thông số mặc định MTU/MRU trên draytek vigor3900 là 1492, cần thay đổi sang giá trị 1438 hoặc 1442.

Thông số Debug:  chọn Disable

Thông số Always On: chọn Enable

Thông số Fixed : chọn Disable

– Chọn chế độ kiểm tra kết nối WAN:  Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình Vigor3900  cơ chế kiểm tra kết nối WAN bằng  mode PING.

  • Chọn Connection Detection Mode: PING
  • Chọn Connection Dection Host : 8.8.8.8
  • Thay đổi giá trị Connection Detection Intervel : 30 -> 5
  • Thay đổi giá trị Connection Detection Retry : 5 -> 2

Stactic IP:

– Chọn giao thức kết nối WAN IPv4 protocol Static

Click chọn Enable This Profile>> Mode NAT>> chọn IPv4 Protocol là Static, click vào PPPoE.

– Cấu hình IP Address, Subnet mask, Gateway IP Address

  • Khai báo IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address ( cung cấp từ nhà cung cấp dịch vụ)
  • Giá trị MTU/MRU:  xét giá trị 1500

–  Chọn chế độ kiểm tra kết nối WAN

  • Chọn Connection Detection Mode: PING
  • Chọn Connection Dection Host : 8.8.8.8
  • Thay đổi giá trị Connection Detection Intervel : 30 -> 5
  • Thay đổi giá trị Connection Detection Retry : 5 -> 2

draytek-vigor3900

2. Cấu hình Load balancing

Hiện nay Vigor3900  chạy 4 Wan:  wan 1, wan 2, wan 3, wan 4.  Các wan ở trạng thái up.

Hướng dẫn cấu hình 4 WAN:  wan 1, wan 2, wan 3, wan 4 chạy ở chế độ load balancing. Cấu hình Pool, chọn mode Load_Balance. Vào Routing >> Load Balance Pool, chọn Add Pool

Đặt tên profile wan1234, chọn mode Load_Balance, sau đó click chuột vào Load_Balance.

Để có thể chạy Load Balancing cho draytek vigor3900, cần khai báo thông số Weight trên mỗi Wan.  Ví dụ băng thông trên từng Wan lần lượt Wan 1, Wan 2, Wan 3, Wan 4 : 30Mbps, 40Mps, 50 Mbps, 60Mbps. Chọn Add, sau đó cấu hình thông số Weight cho mỗi WAN, chọn Save.  Sau khi đã cấu hình cho 4 wan, chọn apply.

3. Cấu hình Default Route

Vào Routing >> Default Route chọn wan1234, sau đó Apply.

Techwave – Chuyên phân phối thiết bị công nghệ chính hãng