Sử dụng khăn khô hoặc máy sấy để làm khô

Sử dụng khăn khô hoặc máy sấy để làm khô