Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1/P

Đầu ghi hình DS-7204HQHI-K1/P