Đầu ghi hình DS-7608NI-K1-B

Đầu ghi hình DS-7608NI-K1-B