Đầu ghi hình DS-7604NI-K1-B

Đầu ghi hình DS-7604NI-K1-B