Đầu kết nối USB, LAN, HDMI vào máy tính bảng.4_result