Mật khẩu đóng vai trò gì trong chiếc modem draytek vigor 2910

Mật khẩu đóng vai trò gì trong chiếc modem draytek vigor 2910