Nên lựa chọn router vigor đơn băng tần hay đa băng tần

Nên lựa chọn router vigor đơn băng tần hay đa băng tần